Očkování proti tetanu – je opravdu nutné?

Tetanus je nebezpečné bakteriální infekční onemocnění. Spory bakterie Clostridium tetani jsou celosvětově rozšířeny v půdě. Vstupní branou nákazy jsou drobná i větší poranění na lidském těle, která se dostanou do kontaktu s kontaminovanou půdou. Lidé se nejčastěji nakazí otevřenou ranou, jež přišla do kontaktu s předměty kontaminovanými touto bakterií. Spory se dostávají pod kůži, bakterie se následně množí, produkují toxin, jenž se naváže se na nervovou tkáň.

 

Příznaky

Tetanus se projevuje křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů. Na počátku se objevují obtíže a bolesti při otvírání úst. V této fázi nemocný člověk obvykle nemívá žádné jiné potíže ani teplotu. Postupně se ale zvýšené napětí rozšiřuje na krk a ostatní svaly, dochází k rozvoji celkových křečí. Nebezpečné je ochabnutí dýchacích svalů, které může vést k udušení. Polovina pacientů s těžší formou nemoci nákaze podlehne.

 

Ochrana a prevence

Proti tomuto vážnému onemocnění je v ČR zavedeno plošné očkování. Díky němu se u nás onemocnění tetanem vyskytuje už jen výjimečně. Přeočkování proti tetanu by mělo následovat v rozmezí 15 let, u osob nad 60 let však v intervalu do 10 let od předchozí dávky. Termín si musí každý dospělý jedinec ohlídat sám. I dospělým osobám je preventivní očkování plně hrazeno. Existují však i kombinované vakcíny chránící dospělou populaci proti více nemocem (tetanus, černý kašel, záškrt), jsou s doplatkem pacienta.

 

Očkování

Prodělaná infekce nezaručuje imunitu proti další nákaze, tu zajistí pouze očkování. V České republice je očkování proti tetanu povinné a hrazené zdravotními pojišťovnami. První očkování u dítěte probíhá mezi 13.–15. týdnem života (v rámci tzv. hexavakcíny), druhá a třetí dávka se očkuje vždy s odstupem jednoho měsíce a čtvrtá s odstupem 6 měsíců. Poté se provádí přeočkování ještě v 5–6 letech, 14–15 letech. Po zbytek života v 10–15letých intervalech. Odborníci se však přiklánějí k vyšší hranici. Nebylo-li přeočkování provedeno do 15 let po předchozím, přeočkovává se třemi vakcínami. Také při větších úrazech se přeočkování provádí, byla-li poslední vakcína aplikována před více než pěti lety.

 

Vedlejší účinky očkování

Jako reakce na očkování se, především u malých dětí, může objevit únava a teplota. Také místo po vpichu může být citlivé či oteklé. Výraznější alergické reakce jsou málo časté. Neočkují se však lidé nemocní či oslabení nebo lidé s výraznou celkovou reakcí na předchozí očkování. Je ale toto očkování opravdu nutné? Do těla jsou nám uměle zaváděny zárodky nemoci, která se u nás vyskytují pouze výjimečně. V České republice je zatím stále toto očkování ovšem povinné.

Kategorie: Očkování Autor: admin
Vaše názory k článku (1)
Seřadit:
Joritka | Pondělí 31. Říjen 2016, 22:42
Sakra, musím se podívat do očkováku, kdy jsem naposledy byla očkovaná.
Souhlasím (0x) | Nesouhlasím (0x) Odpovědět