Proč někteří lidé odmítají očkování?

Ve výčtu případů zákona o zdravotních službách, kdy lze poskytnout zdravotní péči bez souhlasu proti vůli pacienta či jeho zákonných zástupců, není povinné očkování zmíněno. Také podle zákona o ochraně veřejného zdraví se nejedná o péči, kterou je možné provádět bez souhlasu ať už pacienta, nebo jeho zákonných zástupců. Očkování lze tedy provádět výhradně s předchozím informovaným souhlasem rodičů, zákonných zástupců nebo pacienta. Rodičům dítěte může hrozit pokuta, ale lékař nemůže bez souhlasu rodičů dítě očkovat. Má povinnost v souvislosti s plošným očkováním toto rodičům nabídnout a vyžádat si jejich informovaný souhlas.

Zkušenosti rodičů

Mezi negativní zkušenosti rodičů po očkování dětí jsou reakce organismu, jako jsou křeče, vysoká horečka, alergická reakce, ale také neurologické problémy. Uvedené reakce způsobuje očkování hexavakcínou, což je vlastně šest očkovacích látek v jedné vakcíně ‒ proti dávivému kašli, záškrtu, tetanu, virové hepatitidě typu B, dětské obrně a onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae typu b.

Povinné očkování vyvolává nejvíce konfliktů mezi rodiči a ošetřujícím lékařem dítěte. Tyto situace narušují vzájemnou důvěru. Rodičům miminek vadí také tlak, který je často na ně vyvíjen, když děti nejsou bez očkování přijímány do školky nebo na dětské tábory. Přibývá rodičů, kteří děti očkovat odmítají ‒ ročně jich je okolo stosedmdesáti.

Sankce za neočkování

V řadě okolních zemí je očkování dobrovolné, kdežto u nás hrozí pokuta. Stálo by za zvážení, zda se nevydat podobnou cestou a neodstranit očkování ve formě právní povinnosti. Bylo by možné argumenty a dialogem přesvědčit o nutnosti očkování. U nás se hexavakcína používá několik let a údajně se díky tomu výrazně snížil výskyt vážných infekčních onemocnění.

Práva pacientů

Povinné očkování není možné aplikovat bez souhlasu pacienta nebo jeho rodičů. V případě očkování jde o péči, na níž se vztahuje nutnost vyžádat si informovaný a dobrovolný souhlas pacienta nebo jeho zákonných zástupců. Rodiče jednají výhradně v zájmu nezletilého, mají povinnost pečovat o dítě, jeho zdraví a jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Zastupují dítě nezpůsobilé k právnímu úkonu.

Nezletilý pacient má právo se svobodně vyjádřit ke všemu, co se týká jeho osoby, má právo o sobě rozhodovat tak, jak je rozumově vyspělý, ve stejném rozsahu má právo na informace o svém zdravotním stavu a zdravotních postupech. Má právo na zdraví, zdravotní péči, soukromí i důstojné zacházení.

obrazekPráva a povinnosti lékaře

Lékař jedná výhradně v zájmu dítěte, poskytuje zdravotní péči na náležité odborné úrovni, informuje pacienta a jeho rodiče o jejich právech a povinnostech. Informuje pacienta a jeho zákonné zástupce o zdravotním stavu i navržených léčebných postupech. Musí zachovávat lékařskou mlčenlivost. Jeho právem je odmítnout poskytnout zdravotní péči, pokud je to v rozporu s jeho svědomím či náboženským vyznáním a má právo na důstojné zacházení.

Pokud pacient odmítne, požádá o odložení očkování nebo jiný způsob očkování v rozporu s očkovacím kalendářem, může si lékař vyžádat podpis negativního reversu, jenž jej zbaví odpovědnosti za případné následky. Lékař je při očkování povinen oznamovat nežádoucí účinky nejbližší hygienické stanici a zároveň Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Negativní revers je možné použít jak pro odmítnutí očkování, ale rovněž pro další situace ‒ odložení očkování, alternativní státem hrazenou vakcínu, státem nehrazenou vakcínu, jiné očkovací schéma. Ve všech těchto situacích rodiče určitým způsobem odmítají nabízenou zdravotní péči a volí jinou variantu a je nutné použití reversu.

Legislativa

Na základě vyhlášky, která stanovuje očkovací kalendář, je nutné aplikovat první tři dávky hexavakcíny vždy s měsíčním odstupem mezi jednotlivými dávkami v průběhu prvního roku života dítěte. Proto by první dávka měla být aplikována nejpozději v desátém měsíci věku dítěte. Rozhodnutí, kdy bude očkování provedeno v souladu se stanovenou lhůtou, je pouze na svobodném rozhodnutí zákonných zástupců dítěte. Není tedy nutné provádět zápisy do zdravotnické dokumentace nebo vyhotovit negativní revers. Pokud odložení očkování přesáhne uvedenou lhůtu, může ošetřující lékař žádat o podepsání negativního reversu a tak také současně rodiče poučí o možných následcích neočkování. Vystavením negativního reversu a jeho podepsání zákonnými zástupci je lékař chráněn proti nařčení, že zanedbal péči o dítě.

Kategorie: Očkování Autor: Andy
Vaše názory k článku (1)
Seřadit:
zdenka | Pondělí 26. Září 2016, 16:19
No v tomhle jsem dost konzervativní. Povinné očkování mám přece i já a jsem v pořádku. Někdy nechápu tu hysterii...Syn nemá doteď žádné problémy...
Souhlasím (0x) | Nesouhlasím (2x) Odpovědět